Veel gestelde vragen

 • Op dit moment kunnen wij wegens onderbezetting helaas geen nieuwe patiënten meer aannemen. Mensen die komen inwonen bij één van onze ingeschreven patiënten kunnen wel een verzoek daartoe doen wat dan door de betreffende arts van inschrijving zal worden beoordeeld of er een uitzondering gemaakt kan worden.

 • Zolang een medisch specialist een patiënt met vaste regelmaat laat terugkomen, is volgens de NZa geen nieuwe verwijzing nodig van de huisarts. Daarnaast hebben verwijzingen in principe geen ‘houdbaarheidsdatum.’

  Dus tenzij de specialist heeft afgesloten en u terug heeft gestuurd naar de huisarts is geen nieuwe verwijzing nodig. Mocht er toch om gevraagd worden kunt u bijgaande toelichting meenemen naar de specialist.

  Verklaring geen nieuwe verwijzing

 • Ja, onze praktijk ik NHG geaccrediteerd. NHG-Praktijkaccreditering is hét kwaliteitskeurmerk en dé methode voor systematisch verbeteren in de huisartsenpraktijk.

 • Voor de reguliere huisartsenzorg hoeft u als patiënt niets te betalen, dit doet de zorgverzekeraar voor u. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts gaat. Wel kan het zijn dat, als u medicatie voorgeschreven krijgt of een aanvullend onderzoek aangevraagd wordt door uw huisarts, dit van uw eigen risico af gaat. Dit geldt in de meeste gevallen ook voor laboratoriumonderzoek (onderzoek van bloed, urine, ontlasting e.d.).

  Als u niet verschijnt op een afspraak krijgt u wel een factuur voor de gereserveerde tijd. Voor een enkel consult (5-15 minuten) is dit 17,50 euro, voor een dubbel consult (>20 minuten) is dat 35 euro. Deze factuur wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

 • Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 • Wegblijftarief bij niet verschijnen

  Huisartspraktijk “Het Duyfken” hanteert een wegblijftarief voor patiënten die zonder tijdig af te zeggen wegblijven op een afspraak.

  Waarom een wegblijftarief?
  Het aantal patiënten, dat niet op een afspraak verschijnt, is de laatste jaren sterk toegenomen. “Vergeten” is de belangrijkste oorzaak. Vergeten is menselijk, maar ook het aantal patiënten dat de spreekuren in de huisartsenpraktijk wil bezoeken neemt nog steeds toe.

  Het is daarom voor een huisartsenpraktijk erg vervelend als iemand niet op een afspraak verschijnt. Het betekent tijdverlies, maar ook dat er op dat moment niet iemand anders kan worden geholpen. Ook veel ziekenhuizen en tandartspraktijken hanteren daarom tegenwoordig een wegblijftarief.

  Om het aantal niet nagekomen afspraken terug te dringen hanteert Huisartspraktijk “Het Duyfken” volgens de vastgestelde richtlijnen van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) het wegblijftarief voor patiënten die zonder melding niet verschijnen op een afspraak.

  Wat moet ik doen als ik niet op een afspraak kan komen?
  Hebt u een afspraak en kunt u niet komen? Meld dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren (maandag t/m vrijdag) bij de assistente.
  Uw afzegging wordt genoteerd en u kunt veelal direct een nieuwe afspraak maken.

  Hoeveel bedraagt het wegblijftarief?
  De hoogte van het wegblijftarief is vastgesteld op € 17,50 per verzuimde afspraak (€ 35,- voor een dubbel consult).
  Dit bedrag kunt u bij de meeste zorgverzekeraars niet declareren.

  Bezwaar?
  Het kan natuurlijk zijn dat er een bijzondere reden was, dat u niet op de afgesproken datum en tijdstip bent verschenen en de afspraak niet of te laat hebt afgezegd. U kunt ons hierover informeren per email.

  Tot slot
  Huisartspraktijk “Het Duyfken” is continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.
  Goede zorg betekent ook dat u snel bij ons terecht kunt, vaak zelfs binnen 24 uur
  Als patiënten die niet op een afspraak kunnen komen op tijd afbellen, blijven de wachttijden zo kort mogelijk.